Adviesraad Samenleving vergadert voor het eerst weer fysiek: in de Bibliotheek!

Op dinsdag 1 juni 2021 vergadert de Adviesraad Samenleving in de nieuwe Bibliotheek in het centrum van Alphen aan den Rijn. Daarbij hoort uiteraard een nadere kennismaking met de brede doelstellingen van de Bibliotheek. Bestuurder Hester van Beek informeert de leden van de adviesraad.

Behalve een plek van ontmoeting is de Bibliotheek ook een plek van levenslang ontwikkelen. Veel energie wordt gestopt in het bereiken van kinderen, omdat al op jonge leeftijd taalontwikkeling erg van belang is. Een goede taalontwikkeling geeft een leven lang de basis voor kansengelijkheid en zelfredzaamheid.

Met een aantal beroepskrachten en veel vrijwilligers wordt geprobeerd het taalniveau van zoveel mogelijk Alphenaren te verbeteren. Uit Preventie oogpunt is deze inzet natuurlijk van wezenlijk belang!

Wij danken Hester voor de presentatie en de rondleiding en uiteraard voor de gastvrijheid!

Voorbeeld van afbeelding
Presentatie aan Adviesraad Samenleving