JB Lorentz vraagt Adviesraad Alphen aan den Rijn om input

Per 1 januari 2023 biedt JB Lorentz aan iedere burger de mogelijkheid om zijn of haar ervaringen met het Sociaal Domein (WMO ondersteuning en WMO Wonen met begeleiding en maatschappelijke opvang) in Alphen aan den Rijn via een vragenlijst te delen. Dit is belangrijk omdat de gemeente hierdoor erachter komt hoe zij de service ervaren. En het geeft inzicht om continue met elkaar te bekijken wat er beter kan.

JB Lorentz vroeg ons om tips en adviezen om de vragenlijst en de uitleg aan te passen aan de lokale wensen. Een voorbeeld: we hebben hen uitgenodigd om met minder tekst te werken en meer met pictogrammen.

Het was een constructief overleg en we zijn benieuwd naar de ervaringen als de site vanaf 1 januari 2023 live gaat.

Advies actualisatie van de Verordening en Nadere regels Sociaal domein en vaststelling van het Huishoudelijk Reglement van de Adviesraad Samenleving.

Op bezoek in Benthuizen bij de Tas

Meer dan 1000 kilometer file meldt de radio als ik van van een leverancier voor hulpmiddelen, Medipoint, naar de zuid-west punt van onze gemeente, Benthuizen, voor onze maandelijkse vergadering rijd. 

De gemeenteraad heeft in maart 2019 vrijwel unaniem besloten tot een nieuwe aanpak voor buurt en dorpshuizen. Volgens de startnotitie moeten buurt- en dorpshuizen een plek zijn waar actieve en minder actieve mensen elkaar kunnen ontmoeten en deel kunnen nemen aan de geboden maatschappelijke activiteiten en ondersteuning. Wij zijn als adviesraad heel benieuwd hoe dat beleid nu uitwerkt in de praktijk. Buurt- en dorpshuizen zijn hele belangrijke plekken dichtbij inwoners om participatie van iedereen te bevorderen en samen met professionele partners ondersteuning te bieden aan degenen die dat nodig hebben. 

Even terug naar de Tas en Benthuizen. Ik kom als eerste aan bij dorpshuis de Tas en heb ruim de tijd om bij te praten met de beheerder van het dorpshuis. Uit het gesprek komt al snel het beeld naar voren dat het nieuwe beleid dat de gemeente vanaf 2019 is gaan uitvoeren hier een grote impact heeft gehad. Het contract met de stichting verantwoordelijk voor het beheer is gestopt, en de uitbater die zorgde voor een hapje en drankje ook. Daarmee is de functie die de Tas had als huiskamer voor Benthuizen voorlopig verdwenen. Er moet weer gebouwd worden aan een sociale agenda, en langzamerhand begint dat weer vorm te krijgen. De vraag die je zou kunnen stellen is het beleid voor buurt en dorpshuizen nu passend voor een gebied wat zo’n grote sociale diversiteit kent. Kun je een buurthuis in Alphen aan den Rijn wel op een lijn zetten met een dorpshuis in Benthuizen? 

Tijdens de vergadering spreken we ook uitgebreid met Baltus Pijl en Arthur Hoogendijk van dorpsoverleg Benthuizen. Een vriendenclub, zoals ze zelf zeggen, die het beste voor heeft met het dorp. Uit dat gesprek komt hetzelfde beeld over de Tas naar voren als tijdens mijn onderonsje met de beheerder. Benthuizen is een belangrijk ontmoetingspunt kwijt geraakt. Aandachtspunten voor Benthuizen zijn de OV verbindingen (met name naar Leiden en Boskoop) en woningen voor jongeren en senioren. Wat wel duidelijk wordt dat Benthuizen veel in zijn mars heeft en dat ze dat hebben laten zien bijvoorbeeld bij de opvang van Oekraïners. Begeleid door het gezang van een koor in de ruimte naast ons, sluiten we de vergadering af. Volgende maand (6 december) zitten we in Boskoop bij de Plataan.

Jaarverslag Adviesraad Samenleving 2021

Ondanks de beperkingen die Corona met zich mee heeft gebracht wordt m.b.t. de activiteiten en inzet van de leden van de Adviesraad met gepaste trots verwezen naar het Jaarverslag 2021 (zie onderstaande link) van de Adviesraad Samenleving. Wij wensen u veel leesplezier.

Jaarverslag 2021

Afscheid Petra Vink als lid van de Adviesraad

Afgelopen dinsdag 1 februari jl. heeft Petra Vink na bijna twee jaar afscheid genomen als zeer gewaardeerd lid van de Adviesraad Samenleving Alphen aan den Rijn. We zijn Petra zeer erkentelijk voor haar actieve bijdrage op het thema Ouderen, haar dynamische persoonlijkheid en haar hart voor alle inwoners van Alphen en omstreken. Ze zal zich op een andere manier dan via de Adviesraad blijven(d) inzetten voor de mensen die dat nodig hebben!

Zinvolle discussie over de Startnota

Op dinsdag 1 februari 2022 ontvangt de ARS Martin Wijnans voor een discussieoverleg. Martin is voorzitter van het Open Venster (inlooppunt van onder andere daklozen). Hij complimenteert de ARS met de Startnotitie maar bevraagt de ARS of wel met de ‘juiste personen’ wordt gesproken. Met andere woorden: bij wie haalt de ARS de informatie op? Bij mensen die goed hun verhaal kunnen doen? Of ook bij hen die wél een verhaal hebben, maar dat niet zo nodig hoeven te vertellen. Dat zou wel eens kunnen betekenen dat je als lid van de Adviesraad véél tijd moet nemen om te weten te komen wat juist die mensen belangrijk vinden. Opgemerkt werd dat ook beroepskrachten die tijd moeten nemen. En hebben ze die tijd? Goed discussie punt van Martin: “worden de meest kwetsbare bewoners van Alphen voldoende gehoord? Nemen we daarvoor voldoende tijd?”

Tom (blijft!) in de buurt

Zorg moet voldoende bereikbaar zijn. Of je nu in de ‘stad’ Alphen woont of in de dorpse kernen er omheen. De ARS heeft op 11 januari gesproken met Wilko Kuus, directeur – bestuurder en Hennelies van Velzen, stuurder, beide bij Tom in de Buurt. Deze organisatie coördineert een breed scala van hulpverlening. Van individuele begeleiding tot maatschappelijk werk, van het regelen van toegang tot maatwerkvoorzieningen tot ‘bemoeizorg’. Ook Inge van der Heiden, contact ambtenaar van de gemeente Alphen aan den Rijn voor deze bundel van zorg was in de TEAMS vergadering aanwezig. Gesprekspunt was met name: hoe gaan de burgers de zorg vinden die ze nodig hebben? Er is héél veel zorg beschikbaar, maar hoe weet je waar je moet zijn? Wilko en Hennelies leggen uit dat TidB op veel plekken in Alphen en in de kernen fysiek aanwezig zal zijn. Op die plekken zullen medewerkers aanwezig zijn die precies de weg weten in ‘zorgland’. Zij gaan ervoor zorgen dat de hulpvraag helder wordt en zorgen er voor dat aan die hulpvraag wordt voldaan. Ook zal aandacht zijn voor mensen die niet zelf de hulpvraag stellen maar die wel hulp nodig hebben.