Op bezoek in Benthuizen bij de Tas

Meer dan 1000 kilometer file meldt de radio als ik van van een leverancier voor hulpmiddelen, Medipoint, naar de zuid-west punt van onze gemeente, Benthuizen, voor onze maandelijkse vergadering rijd. 

De gemeenteraad heeft in maart 2019 vrijwel unaniem besloten tot een nieuwe aanpak voor buurt en dorpshuizen. Volgens de startnotitie moeten buurt- en dorpshuizen een plek zijn waar actieve en minder actieve mensen elkaar kunnen ontmoeten en deel kunnen nemen aan de geboden maatschappelijke activiteiten en ondersteuning. Wij zijn als adviesraad heel benieuwd hoe dat beleid nu uitwerkt in de praktijk. Buurt- en dorpshuizen zijn hele belangrijke plekken dichtbij inwoners om participatie van iedereen te bevorderen en samen met professionele partners ondersteuning te bieden aan degenen die dat nodig hebben. 

Even terug naar de Tas en Benthuizen. Ik kom als eerste aan bij dorpshuis de Tas en heb ruim de tijd om bij te praten met de beheerder van het dorpshuis. Uit het gesprek komt al snel het beeld naar voren dat het nieuwe beleid dat de gemeente vanaf 2019 is gaan uitvoeren hier een grote impact heeft gehad. Het contract met de stichting verantwoordelijk voor het beheer is gestopt, en de uitbater die zorgde voor een hapje en drankje ook. Daarmee is de functie die de Tas had als huiskamer voor Benthuizen voorlopig verdwenen. Er moet weer gebouwd worden aan een sociale agenda, en langzamerhand begint dat weer vorm te krijgen. De vraag die je zou kunnen stellen is het beleid voor buurt en dorpshuizen nu passend voor een gebied wat zo’n grote sociale diversiteit kent. Kun je een buurthuis in Alphen aan den Rijn wel op een lijn zetten met een dorpshuis in Benthuizen? 

Tijdens de vergadering spreken we ook uitgebreid met Baltus Pijl en Arthur Hoogendijk van dorpsoverleg Benthuizen. Een vriendenclub, zoals ze zelf zeggen, die het beste voor heeft met het dorp. Uit dat gesprek komt hetzelfde beeld over de Tas naar voren als tijdens mijn onderonsje met de beheerder. Benthuizen is een belangrijk ontmoetingspunt kwijt geraakt. Aandachtspunten voor Benthuizen zijn de OV verbindingen (met name naar Leiden en Boskoop) en woningen voor jongeren en senioren. Wat wel duidelijk wordt dat Benthuizen veel in zijn mars heeft en dat ze dat hebben laten zien bijvoorbeeld bij de opvang van Oekraïners. Begeleid door het gezang van een koor in de ruimte naast ons, sluiten we de vergadering af. Volgende maand (6 december) zitten we in Boskoop bij de Plataan.