Advies actualisatie van de Verordening en Nadere regels Sociaal domein en vaststelling van het Huishoudelijk Reglement van de Adviesraad Samenleving.