Opening nieuwe wijkcentrum Mozaïek in Alphen

Op 11 mei opende wethouder Gert-Jan Schotanus het nieuwe wijkcentrum Mozaïek in Alphen Noord aan de Parelstraat. Samen met buurtbewoners, vrijwilligers, Participe en de gemeente is dit wijkcentrum tot stand gekomen. Door dit wijkcentrum,  is  er een mooie ontmoetingsruimte ontstaan voor een gesprek, een kaartje of een kop koffie. Er is ook een bibliotheek en  de mogelijkheid om te  biljarten  en tafeltennissen. Verder is er ook speciaal  aandacht gegeven aan een ruimte, waar de jeugd elkaar kan ontmoeten. De aanwezigen kwamen uit alle geledingen. Hierdoor  gaven ze een mooi beeld hoe divers deze wijk is. De voedselbank deelt samen met de Mozaïek de ingang. En deze combinatie brengt ook mensen bij elkaar en straalt die zorgzaamheid ook uit.

De Gemeente Alphen aan den Rijn heeft met de “ Mozaïek “ een mooie invulling gegeven wat ook mag worden verwacht van een wijkcentrum. Een plek voor ontmoetingen, het samen zijn en voor verbinding. Wijkcentrum Mozaïek en  wijkcentrum de Som In Hazerswoude Rijndijk, die  beiden in beheer zijn bij Participe  zijn hier ook een goed voorbeeld van.

Zwammerdam krijgt eindelijk het zo gewenste wijkcentrum. Mozaïek is daarom een inspiratiebron voor alle overige wijkcentra van Participe. Voor de bewoners in de dorpen en wijken, maar vooral voor de gemeente om te investeren in wijkcentra. De Adviesraad Samenleving is zich ervan bewust, dat wijkcentra van essentiële waarde kunnen zijn om mensen zo met elkaar  te verbinden. Maar ook om  zorg en welzijn te bieden aan een ieder die dat nodig heeft. De Adviesraad ziet graag, dat vrijwilligersorganisaties meer betrokken worden in dit geheel. Daarnaast  is de Adviesraad Samenleving benieuwd, hoe Mozaïek zich de komende maanden zal gaan ontwikkelen.

Wil van de Water