Artikelen door Nabil Noura

Tom (blijft!) in de buurt

Zorg moet voldoende bereikbaar zijn. Of je nu in de ‘stad’ Alphen woont of in de dorpse kernen er omheen. De ARS heeft op 11 januari gesproken met Wilko Kuus, directeur – bestuurder en Hennelies van Velzen, stuurder, beide bij Tom in de Buurt. Deze organisatie coördineert een breed scala van hulpverlening. Van individuele begeleiding […]

Startnotitie met activiteitenplan

Beste belangstellenden, De Adviesraad Samenleving maakt plannen en legt de focus op de behoeften van de inwoners van Alphen aan den Rijn. Om het gesprek aan te gaan met de verschillende partijen in het Sociaal Domein zijn voor diverse thema’s activiteiten geformuleerd. Die Themaplannen zijn vastgelegd in de Startnotitie: ‘Een goede start met inwoners’. Deze Startnotitie treft u […]

Woonvisie

Op 4 november 2021 heeft de Raadscommissie Ruimtelijk en Economisch domein de Woonvisie geagendeerd. Er vond een eerste debat plaats over deze Woonvisie 2021-2025 (356028) en het budget. Zowel de Nota van beantwoording zienswijzen als de Woonvisie 2021-2025 worden ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden (25-11-2021). De Adviesraad Samenleving (ARS) heeft bijgedragen aan en kennisgenomen […]

Verordening Sociaal Domein: wijzigingen

De Verordening Sociaal Domein wordt op onderdelen aangepast en aangevuld. Voor het toekennen van maatwerkvoorzieningen wordt naast eigen netwerk ook gekeken naar financiële draagkracht. De ARS heeft daarvoor begrip, maar pleit wel voor heldere criteria en ruime voorlichting. Juist voor ‘grensgevallen’ is een helder kader onmisbaar. De ARS adviseert om de alle verslagen/integrale plannen de […]

Adviesraad Samenleving vergadert bij Flora Boskoop

Door de versoepelde maatregelen rondom Corona waren we in de gelegenheid om als Adviesraad elkaar persoonlijk te treffen bij het prachtige Flora Boskoop voor onze laatste vergadering voor de zomer, 6 juli jl. Flora Boskoop doet zijn naam eer aan gezien de volop bloeiende tuin rondom. We zijn geheel volgens verwachting zeer gastvrij ontvangen en […]

Nieuw lid Adviesraad Samenleving

Ik ben Ingrid van Herk . Op d.d. 11 mei 2021 mocht ik als nieuw Lid mijn eerste vergadering bijwonen en ook verder kennismaken met de Adviesraad. Enthousiast en blij dat ik ook mijn bijdrage mag leveren op het focusgebied Participatie en Inburgering. Belangrijk voor de Adviesraad om te weten wat er speelt bij de […]

NJETWORK “De Funplek voor jongeren in en om Alphen aan de Rijn”

Voor de jeugd, jongeren en jongvolwassenen (12-27 jaar) is er sinds 27 april 2021 een nieuw jongerenplatform Njetwork. Het jongerenplatform is een co-creatie van jongeren, maatschappelijke instellingen, lokale kunstenaars en verschillende afdelingen van de gemeente. Laura Hornick, Programmamanager Toekomstperspectief voor jongeren en jongvolwassenen, was als gast bij de Adviesraad tijdens onze online vergadering d.d. 11 […]