Buurtfeest Stromenbuurt

Buurtfeest Stromenbuurt 

Op 16 juni organiseerden de gebiedsadviseurs van Alphen Noord samen met de buurtverbinders van Participe en vrijwilligersorganisaties een zeer geslaagd buurtfeest in de Stromenbuurt. In het parkje tussen de Vliestroom en Marsdiep. Wethouder Anouk Noordermeer opende het buurtfeest. Schminken voor de kinderen, sport en spel voor de jeugd en uiteraard ook voldoende te drinken, waaronder Marokkaanse thee en heerlijke hapjes. De opzet om inwoners met elkaar in gesprek te krijgen met aandacht voor hun culturele achtergrond is zeker geslaagd. Compliment voor de Gemeente , de Gebiedsadviseurs, de buurtverbinders van Participe en de vrijwilligers.

Buurtfeest wijkcentrum Aquarijn

Op 18 mei werd in het buurtcentrum Aquarijn een wijkfeest georganiseerd. Er waren diverse informatiestands aanwezig. Ook verenigingen die actief zijn in Aquarijn presenteerden zich aan de bewoners.

Men kon genieten van  livemuziek, dans en ballet. Er was veel te doen voor alle leeftijden. Ook kan men terugblikken op een mooie opkomst  van bewoners van  zowel jong als oud. Het doel  van deze buurtfeest om inwoners met elkaar te verbinden en samen met elkaar actief te kunnen  zijn, is met dit feest geslaagd.  

De Adviesraad Samenleving feliciteert hierbij de gebiedsadviseurs, buurtverbinders, jeugd en wijkcoaches als ook de gemeente van harte met het organiseren van dergelijke buurtfeesten.

Wil van de Water

Opening nieuwe wijkcentrum Mozaïek in Alphen

Op 11 mei opende wethouder Gert-Jan Schotanus het nieuwe wijkcentrum Mozaïek in Alphen Noord aan de Parelstraat. Samen met buurtbewoners, vrijwilligers, Participe en de gemeente is dit wijkcentrum tot stand gekomen. Door dit wijkcentrum,  is  er een mooie ontmoetingsruimte ontstaan voor een gesprek, een kaartje of een kop koffie. Er is ook een bibliotheek en  de mogelijkheid om te  biljarten  en tafeltennissen. Verder is er ook speciaal  aandacht gegeven aan een ruimte, waar de jeugd elkaar kan ontmoeten. De aanwezigen kwamen uit alle geledingen. Hierdoor  gaven ze een mooi beeld hoe divers deze wijk is. De voedselbank deelt samen met de Mozaïek de ingang. En deze combinatie brengt ook mensen bij elkaar en straalt die zorgzaamheid ook uit.

De Gemeente Alphen aan den Rijn heeft met de “ Mozaïek “ een mooie invulling gegeven wat ook mag worden verwacht van een wijkcentrum. Een plek voor ontmoetingen, het samen zijn en voor verbinding. Wijkcentrum Mozaïek en  wijkcentrum de Som In Hazerswoude Rijndijk, die  beiden in beheer zijn bij Participe  zijn hier ook een goed voorbeeld van.

Zwammerdam krijgt eindelijk het zo gewenste wijkcentrum. Mozaïek is daarom een inspiratiebron voor alle overige wijkcentra van Participe. Voor de bewoners in de dorpen en wijken, maar vooral voor de gemeente om te investeren in wijkcentra. De Adviesraad Samenleving is zich ervan bewust, dat wijkcentra van essentiële waarde kunnen zijn om mensen zo met elkaar  te verbinden. Maar ook om  zorg en welzijn te bieden aan een ieder die dat nodig heeft. De Adviesraad ziet graag, dat vrijwilligersorganisaties meer betrokken worden in dit geheel. Daarnaast  is de Adviesraad Samenleving benieuwd, hoe Mozaïek zich de komende maanden zal gaan ontwikkelen.

Wil van de Water

Advies parkeervergunning mantelzorgers en hulpverleners

JB Lorentz vraagt Adviesraad Alphen aan den Rijn om input

Per 1 januari 2023 biedt JB Lorentz aan iedere burger de mogelijkheid om zijn of haar ervaringen met het Sociaal Domein (WMO ondersteuning en WMO Wonen met begeleiding en maatschappelijke opvang) in Alphen aan den Rijn via een vragenlijst te delen. Dit is belangrijk omdat de gemeente hierdoor erachter komt hoe zij de service ervaren. En het geeft inzicht om continue met elkaar te bekijken wat er beter kan.

JB Lorentz vroeg ons om tips en adviezen om de vragenlijst en de uitleg aan te passen aan de lokale wensen. Een voorbeeld: we hebben hen uitgenodigd om met minder tekst te werken en meer met pictogrammen.

Het was een constructief overleg en we zijn benieuwd naar de ervaringen als de site vanaf 1 januari 2023 live gaat.