Advies parkeervergunning mantelzorgers en hulpverleners

Vacature Adviesraad

Ben jij die aanpakker en netwerker die iets wil betekenen voor andere Alphenaren? Een luisteraar die signalen verzamelt van inwoners en daarover advies durft te geven? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Adviesraad Samenleving (ARS) heeft als taak te signaleren wat er speelt binnen het sociaal domein in onze gemeente en adviseert het college daarover. We zoeken voor deze raad een nieuw lid die woont in de gemeente Alphen aan den Rijn, bij voorkeur in de dorpen van voormalige gemeente Rijnwoude.

Het ‘sociaal domein’ is een breed begrip. Het gaat over het stelsel dat ingericht is om mensen in staat te stellen deel te nemen aan de samenleving.

Wat ga je doen?

 • Netwerken met inwoners die te maken hebben met het sociaal domein, relevante partners en organisaties.
 • Samenwerken met mensen met verschillende achtergronden.
 • Verbinden en omgaan met verschillende belangen.
 • Als team gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester & Wethouders geven.
 • Je hebt ongeveer drie tot vier uur per week de tijd om aan de Adviesraad te besteden (flexibel in te richten). 

Je profiel:

 • Je bent gemotiveerd om de ervaring van inwoners uit de wijken te achterhalen.
 • Je kunt makkelijk netwerken.
 • Je hebt affiniteit met een of meer van de volgende onderwerpen: zorg, welzijn, jeugdhulp, armoede, onderwijs, gezondheidszorg en opvoeding, ouderen en wonen of bent bereid hier meer over te leren. 
 • Je bent in staat op te komen voor het gemeenschappelijk belang. 
 • Je hebt geen persoonlijk belang. 
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en spreekt de Nederlandse taal.
 • Je bent handig in omgaan met social media.
 • Je bent woonachtig in de gemeente Alphen aan den Rijn.
 • Je bent niet als professional werkzaam bij een lokale zorgaanbieder of dienstverlener, Gemeente Alphen aan den Rijn en/of lid van de gemeenteraad.

Ons aanbod:

 • Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding van € 1.500 op jaarbasis.
 • Het lidmaatschap is in beginsel voor vier jaar, met een mogelijke verlenging.
 • Je kunt direct invloed uitoefenen op het sociaal beleid van gemeente Alphen aan den Rijn.
 • Je werkt samen met een ambtelijke ondersteuner van de Adviesraad Samenleving.

Over het sociaal domein:

Het sociaal domein is de verzamelnaam voor alle organisaties, diensten en voorzieningen die inwoners ondersteunen, leefbaarheid en zelfredzaamheid vergroten en de participatie (meedoen) in de maatschappij vergroten. Denk daarbij aan zorg, welzijn, jeugdhulp, armoede, onderwijs, gezondheidszorg en opvoeding. Ook inburgering en het sociaal actiever maken van mensen valt eronder. Het gaat over de wijze waarop inwoners in staat zijn deel te nemen aan de samenleving.

Over de adviesraad:

De Adviesraad Samenleving Alphen aan den Rijn is onafhankelijk, stelt het inwonersperspectief centraal, geeft binnen het totale sociale domein gevraagd en ongevraagd adviezen over beleid en uitvoering aan de gemeente en is een goede gesprekspartner voor uitvoeringsorganisaties en vrijwilligersorganisaties. 

De raad bestaat uit tien vaste leden en een voorzitter. De adviesraad adviseert het college over het sociaal domein, met de focus op de kwaliteit van de uitvoering van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. De focus van de adviesraad sluit aan op de maatschappelijke ontwikkelingen in onze gemeente, waarbij de aandacht de komende periode meer op de uitvoering gericht is en deze uitvoering lokaal, het liefst op wijkniveau vorm krijgt. De leden houden zich niet bezig met individuele casuïstiek. 

Over Gemeente Alphen aan den Rijn:

Als gemeente leveren we toonaangevende dienstverlening en zijn we een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Meer weten?

Wil je meer informatie of heb je vragen? Bel dan met Inge van der Heiden (beleidsadviseur maatschappelijke ontwikkeling) via 06-46973155 of Floris van der Schot (vice-voorzitter Adviesraad Samenleving) via 06-24356331. Interesse? Herken je jezelf in dit profiel en in de identiteit van de Adviesraad Samenleving en ben je geïnteresseerd? Reageer dan uiterlijk 1 maart 2023 (zie deze link).

JB Lorentz vraagt Adviesraad Alphen aan den Rijn om input

Per 1 januari 2023 biedt JB Lorentz aan iedere burger de mogelijkheid om zijn of haar ervaringen met het Sociaal Domein (WMO ondersteuning en WMO Wonen met begeleiding en maatschappelijke opvang) in Alphen aan den Rijn via een vragenlijst te delen. Dit is belangrijk omdat de gemeente hierdoor erachter komt hoe zij de service ervaren. En het geeft inzicht om continue met elkaar te bekijken wat er beter kan.

JB Lorentz vroeg ons om tips en adviezen om de vragenlijst en de uitleg aan te passen aan de lokale wensen. Een voorbeeld: we hebben hen uitgenodigd om met minder tekst te werken en meer met pictogrammen.

Het was een constructief overleg en we zijn benieuwd naar de ervaringen als de site vanaf 1 januari 2023 live gaat.

Advies actualisatie van de Verordening en Nadere regels Sociaal domein en vaststelling van het Huishoudelijk Reglement van de Adviesraad Samenleving.

Op bezoek in Benthuizen bij de Tas

Meer dan 1000 kilometer file meldt de radio als ik van van een leverancier voor hulpmiddelen, Medipoint, naar de zuid-west punt van onze gemeente, Benthuizen, voor onze maandelijkse vergadering rijd. 

De gemeenteraad heeft in maart 2019 vrijwel unaniem besloten tot een nieuwe aanpak voor buurt en dorpshuizen. Volgens de startnotitie moeten buurt- en dorpshuizen een plek zijn waar actieve en minder actieve mensen elkaar kunnen ontmoeten en deel kunnen nemen aan de geboden maatschappelijke activiteiten en ondersteuning. Wij zijn als adviesraad heel benieuwd hoe dat beleid nu uitwerkt in de praktijk. Buurt- en dorpshuizen zijn hele belangrijke plekken dichtbij inwoners om participatie van iedereen te bevorderen en samen met professionele partners ondersteuning te bieden aan degenen die dat nodig hebben. 

Even terug naar de Tas en Benthuizen. Ik kom als eerste aan bij dorpshuis de Tas en heb ruim de tijd om bij te praten met de beheerder van het dorpshuis. Uit het gesprek komt al snel het beeld naar voren dat het nieuwe beleid dat de gemeente vanaf 2019 is gaan uitvoeren hier een grote impact heeft gehad. Het contract met de stichting verantwoordelijk voor het beheer is gestopt, en de uitbater die zorgde voor een hapje en drankje ook. Daarmee is de functie die de Tas had als huiskamer voor Benthuizen voorlopig verdwenen. Er moet weer gebouwd worden aan een sociale agenda, en langzamerhand begint dat weer vorm te krijgen. De vraag die je zou kunnen stellen is het beleid voor buurt en dorpshuizen nu passend voor een gebied wat zo’n grote sociale diversiteit kent. Kun je een buurthuis in Alphen aan den Rijn wel op een lijn zetten met een dorpshuis in Benthuizen? 

Tijdens de vergadering spreken we ook uitgebreid met Baltus Pijl en Arthur Hoogendijk van dorpsoverleg Benthuizen. Een vriendenclub, zoals ze zelf zeggen, die het beste voor heeft met het dorp. Uit dat gesprek komt hetzelfde beeld over de Tas naar voren als tijdens mijn onderonsje met de beheerder. Benthuizen is een belangrijk ontmoetingspunt kwijt geraakt. Aandachtspunten voor Benthuizen zijn de OV verbindingen (met name naar Leiden en Boskoop) en woningen voor jongeren en senioren. Wat wel duidelijk wordt dat Benthuizen veel in zijn mars heeft en dat ze dat hebben laten zien bijvoorbeeld bij de opvang van Oekraïners. Begeleid door het gezang van een koor in de ruimte naast ons, sluiten we de vergadering af. Volgende maand (6 december) zitten we in Boskoop bij de Plataan.