Onze missie:

De Adviesraad Samenleving Alphen aan den Rijn is onafhankelijk, stelt het inwonersperspectief centraal, geeft binnen het totale sociale domein gevraagd en ongevraagd adviezen over beleid en uitvoering aan de gemeente en is een goede gesprekspartner voor uitvoeringsorganisaties en vrijwilligersorganisaties.

De opdracht van onze organisatie is het college van burgemeester en wethouders in Alphen aan den Rijn gevraagd en ongevraagd te adviseren over sociaal gemeentelijk beleid. Ook bij de voorbereidingen van dat sociaal beleid wordt de Adviesraad Samenleving betrokken. Zo creëren we samen met de gemeente een beleid dat past bij wat de Alphenaar nodig heeft.

De Adviesraad Samenleving adviseert het college in Alphen aan den Rijn gevraagd en ongevraagd over sociaal gemeentelijk beleid. Ook bij de voorbereiding van dat sociaal beleid wordt de Adviesraad Samenleving betrokken. Maar misschien belangrijker nog: als Adviesraad Samenleving gaan we na hoe (huidig) beleid uitwerkt in de praktijk, vanuit de leefwereld van onze inwoners en vrijwilligers, waarin professionele organisaties opereren. De input vanuit de leefwereld van ons allemaal binnen het sociaal domein gebruiken wij bij onze adviezen. 

Het handelen van de Adviesraad ligt vast in een verordening, die in 2019 is vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk dat betrokken Alphenaren meekijken hoe het gaat met de uitvoering van deze wetten op het ingewikkelde sociaal domein. En dat meekijken is geformaliseerd in de Adviesraad Samenleving.

De leden van de Adviesraad zijn vrijwilligers met een heel diverse achtergrond. En dat is natuurlijk bewust gedaan om zoveel mogelijk diversiteit in de Adviesraad te krijgen. Wat de leden gemeenschappelijk hebben is ‘nieuwsgierige belangstelling’: “Wij willen graag het gesprek aangaan met actieve vrijwilligers (en dat zijn er héél veel, in allerlei vormen) en zéker ook inwoners die zelf direct te maken hebben met het sociaal gemeentelijk beleid. Tot slot leggen we ook contacten met professionals (uitvoerders van het sociaal beleid).

De leden van de Adviesraad gaan op zoek naar signalen uit de wijken, buurten en kernen van de hele gemeente Alphen aan den Rijn. De leden willen graag weten wat er ‘speelt’ in Benthuizen, Boskoop, Aarlanderveen, Hazerswoude-Dorp en – Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn, Zwammerdam en Alphen zelf en ontdekken graag al het ‘eigene’ van deze kernen. Daarom werken we gebiedsgericht. Elk lid van de adviesraad heeft specifieke aandacht voor een gebied van onze gemeente:

  • Alphen Ridderveld: Floris, Wil & Mohammed
  • Alphen Centrum/Zegersloot: Jeannette & Annefleur
  • Alphen Kerk & Zanen/De Hoorn:  Corian & Fleur
  • Aarlanderveen/Boskoop/Zwammerdam: Wies & Marc
  • Benthuizen/Koudekerk/Hazerswoude: Ingrid & Irmgard