Leer onze leden kennen!

Wij zijn betrokken inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Koos van Arkel

Koos van Arkel

Voorzitter Adviesraad Samenleving

Focusgebied: Algemeen overkoepelend


Als geboren Alphenaar ben ik altijd al betrokken bij onze samenleving. Of het nu als vrijwilliger, raadslid of als voorzitter is. Ik heb mijn bijdrage altijd gegeven. Naast dat ik nu de voorzitter ben van de adviesraad ben ik dat ook voor Stichting Geldzorg. Het belangrijkste is dat iedereen kan meedoen in onze samenleving. Komt er hulpaanbod dáár waar het nodig is? Mijn bestuurlijke ervaring en groot netwerk helpt dit soort vraagstukken aan te pakken.

Floris van der Schot

Floris van der Schot

Vice-voorzitter Adviesraad Samenleving

Focusgebied: Participatie en Inburgering


Ik ben een mensenmens in hart en nieren. Wat ik beoog is om bij te dragen aan het welzijn en ontwikkeling (groei) van mensen die ik tegenkom. Laten we samen bijdragen aan een gemeente die een plek is waar we graag (samen) willen leven en werken. Het is aan ons om van de adviesraad een (belangrijke) plek te creëren. Niet door af te dwingen, maar door nuttig en ‘goed’ werk te doen.

Neem contact op met de leden van de Adviesraad.

Tom Steenbeek

Tom Steenbeek

lid

Focusgebied: Ondersteuning en Hulpmiddelen (Wmo)

Met mijn netwerk, kennis en ervaring wil ik graag mijn steentje bijdragen aan deze raad. Als geboren en getogen Alphenaar, ben ik inmiddels bijna 10 jaar betrokken bij de Rechtswinkel in Alphen aan den Rijn. Deze raad is belangrijk om de brug te vormen tussen de inwoners van Alphen aan den Rijn en de gemeente.

Wies van den Nieuwendijk

Wies van den Nieuwendijk

lid

Focusgebied: Senioren


Via landelijke bestuurs- en ledenraadsfuncties en het lidmaatschap van de Wmo-raden in Boskoop en Alphen aan den Rijn heb ik me al jaren beziggehouden met vraagstukken en oplossingen binnen het sociaal domein. Vooral op het gebied mantelzorg en specifiek mantelzorg GGZ heb ik veel kunnen bijdragen maar gaandeweg werd mijn ervaring op meer terreinen steeds breder en daarom wil ik mijn ervaring graag inzetten voor het werk in deze nieuwe raad.

Jeannette de Heij

Jeannette de Heij

lid

Focusgebied: Jeugd


Ik werkte 25 jaar in de gezondheidszorg en de laatste jaren werkte ik als bestuurder in het basisonderwijs. Door deze ervaring ben ik bekend met het reilen en zeilen van verschillende organisaties in de gemeente. Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan een adviesraad, die weet wat er speelt en een goede dialoog met elkaar en het college kan voeren over de uitvoering en consequenties van beleid.

Ingrid van Herk

Ingrid van Herk

lid

Focusgebied: Participatie en Inburgering


Enthousiast en blij dat ik ook mijn bijdrage mag leveren in de Adviesraad met als focusgebied Participatie en Inburgering. Belangrijk voor de Adviesraad om te weten wat er speelt bij de inwoners, hun te betrekken en waar nodig die ondersteuning te bieden. Ik ben een gemakkelijke netwerker, kan goed luisteren naar mensen en beschik over uitstekende communicatieve vaardigheden. Het lijkt mij een mooie uitdaging om te horen wat er leeft en welke behoeftes er zijn bij de inwoners. En hoe wij samen als raad hieraan invulling kunnen geven.

Stephan Verroen

Stephan Verroen

lid

Focusgebied: Ondersteuning en Hulpmiddelen (Wmo)


Als kwaliteitsadviseur voor een landelijke zorgorganisatie heb ik veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van het sociaal domein, zowel op het gebied van Ondersteuning (Wmo) als op het gebied van Jeugd. Mijn kennis en ervaring wil ik graag inbrengen in deze raad en voor u als inwoner. Ik hecht veel waarde aan verbinding en betrokkenheid tussen alle verschillende stakeholders. Hier zet ik mij dan ook met veel energie voor in.

Nabil Noura

Nabil Noura

lid

Focusgebied: Armoede en Schulden


Met mijn netwerk en de drive om nieuwe mensen te ontmoeten wil ik een brug slaan tussen inwoners en de gemeente. De adviesraad is de stem van de inwoners. Een goed netwerk is daarom noodzakelijk. Ik leg graag de verbinding met de inwoners en professionals van de gemeente Alphen a/d Rijn om het wonen en leven in onze gemeente nog prettiger te maken.
Daar is een proactieve adviesraad voor nodig en daar zet ik mij graag voor in, samen met u.

Petra Vink

Petra Vink

lid

Focusgebied: Senioren


Ik woon in de buurt Ridderveld (Alphen aan den Rijn). Sinds enkele jaren organiseer ik activiteiten in mijn buurt, omdat ik merkte dat er weinig contact was tussen de verschillende bewoners terwijl dat zo waardevol kan zijn. Inmiddels zijn ook andere buurtgenoten mee gaan helpen, wat op zich al een mooi resultaat is. Ook in mijn werk bij de Politie ben ik gewend om te netwerken en te verbinden. Ik ben vooral nieuwsgierig naar de nog onbekende en onbesproken mogelijkheden en natuurlijk komt dit alles ook van pas in de Adviesraad.

Arvind Bainathsah

Arvind Bainathsah

lid

Focusgebied: Armoede en Schulden


In het bedrijfsleven deed ik veel ervaring op, mede omdat ik twaalf jaar in de Ondernemingsraad zat. Met die achtergrond en mijn netwerk wil ik mij graag inzetten voor mijn gemeente. Met de adviesraad werken we aan een gezonde en tevreden samenleving, de armoede terugdringen en het verbeteren van de zorg voor kwetsbare inwoners, met name de geestelijke gezondheidszorg.

Gerda van Dijk

Gerda van Dijk

lid

Focusgebied: Jeugd


Ik ben ruim 25 jaar werkzaam geweest in de jeugdzorg en ben nu werkzaam binnen het brede sociale domein (ouderen, participatie en jeugd). Vanuit mijn werk ben ik altijd betrokken geweest bij gezinnen en jongeren, die tijdelijk wat extra ondersteuning nodig hadden. In de adviesraad wil ik graag een verbindende rol spelen tussen de politiek en de inwoners. Daarin willen we als adviesraad graag oplossingsgericht kijken en handelen.