Leer onze leden kennen!

Wij zijn betrokken inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Koos van Arkel

Koos van Arkel

Voorzitter Adviesraad Samenleving

Focusgebied: Algemeen overkoepelend

Als geboren Alphenaar ben ik altijd al betrokken bij onze samenleving. Of het nu als vrijwilliger, raadslid of als voorzitter is. Ik heb mijn bijdrage altijd gegeven. Naast dat ik nu de voorzitter ben van de adviesraad ben ik dat ook voor Stichting Geldzorg. Het belangrijkste is dat iedereen kan meedoen in onze samenleving. Komt er hulpaanbod dáár waar het nodig is? Mijn bestuurlijke ervaring en groot netwerk helpt dit soort vraagstukken aan te pakken.

Floris van der Schot

Floris van der Schot

Vice-voorzitter Adviesraad Samenleving

Focusgebied: Participatie en Inburgering

Ik ben een mensenmens in hart en nieren. Wat ik beoog is om bij te dragen aan het welzijn en ontwikkeling (groei) van mensen die ik tegenkom. Laten we samen bijdragen aan een gemeente die een plek is waar we graag (samen) willen leven en werken. Het is aan ons om van de adviesraad een (belangrijke) plek te creëren. Niet door af te dwingen, maar door nuttig en ‘goed’ werk te doen.

Neem contact op met de leden van de Adviesraad.

Corian Messing

Corian Messing

lid

Focusgebied: Ondersteuning en Hulpmiddelen (Wmo)

Samen met professionals heb ik onderzoek op het terrein van de jeugdhulp uitgevoerd. Mijn specialisatie was de samenwerking onderwijs en jeugdzorg. Lid zijn van de Adviesraad Samenleving betekent voor mij met alle betrokkenen volgen wat er gebeurt in de hulp en ondersteuning, met de focus op wat er nog beter kan. Ik ben ook chauffeur voor de kledingbank Groene Hart, geef taalles aan statushouders en aan expats en ik help enkele VO-leerlingen bij het wegwerken van taalachterstanden.

Wies van den Nieuwendijk

Wies van den Nieuwendijk

lid

Focusgebied: Senioren


Via landelijke bestuurs- en ledenraadsfuncties en het lidmaatschap van de Wmo-raden in Boskoop en Alphen aan den Rijn heb ik me al jaren beziggehouden met vraagstukken en oplossingen binnen het sociaal domein. Vooral op het gebied mantelzorg en specifiek mantelzorg GGZ heb ik veel kunnen bijdragen maar gaandeweg werd mijn ervaring op meer terreinen steeds breder en daarom wil ik mijn ervaring graag inzetten voor het werk in deze nieuwe raad.

Jeannette de Heij

Jeannette de Heij

lid

Focusgebied: Jeugd


Ik werkte 25 jaar in de gezondheidszorg en de laatste jaren werkte ik als bestuurder in het basisonderwijs. Door deze ervaring ben ik bekend met het reilen en zeilen van verschillende organisaties in de gemeente. Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan een adviesraad, die weet wat er speelt en een goede dialoog met elkaar en het college kan voeren over de uitvoering en consequenties van beleid.

Ingrid van Herk

Ingrid van Herk

lid

Focusgebied: Participatie en Inburgering


Enthousiast en blij dat ik ook mijn bijdrage mag leveren in de Adviesraad met als focusgebied Participatie en Inburgering. Belangrijk voor de Adviesraad om te weten wat er speelt bij de inwoners, hun te betrekken en waar nodig die ondersteuning te bieden. Ik ben een gemakkelijke netwerker, kan goed luisteren naar mensen en beschik over uitstekende communicatieve vaardigheden. Het lijkt mij een mooie uitdaging om te horen wat er leeft en welke behoeftes er zijn bij de inwoners. En hoe wij samen als raad hieraan invulling kunnen geven.

Marc Samsom

Marc Samsom

lid

Focusgebied: Ondersteuning en Hulpmiddelen (Wmo)

Dag in dag uit ontmoet ik inwoners uit de gemeente, tijdens een gesprek over verduurzaming als energiecoach, in de lokale buurtsuper in Zwammerdam waar ik werk als vrijwilliger of in een andere hoedanigheid. Voor mij gaat het om mensen. Samen iets bereiken, samen van Alphen een nog betere plek maken om te wonen en te leven. Daar wil ik me graag 100% voor inzetten. Verder nog iets over mezelf: Dammenaar, fietser, wandelaar, vrijwilliger.

Annefleur Donk

Annefleur Donk

lid

Met veel enthousiasme wil ik mij in gaan zetten voor Alphen aan den Rijn. Het lijkt me heel waardevol om er mede zorg voor te dragen dat de gemeente toegankelijk is voor al haar inwoners en dat hulp en ondersteuning laagdrempelig wordt ingezet waar dit nodig is. Ik kom dan ook graag met inwoners in gesprek over hoe zij de gemeente ervaren en waar mogelijk verbetering aangebracht kan worden. Daarnaast zet ik mij graag in als klankbord richting de gemeentelijke organisatie. Ik zet mij in voor de Adviesraad om als samen met de andere adviesraadsleden het verschil te kunnen maken!

Wil van de Water

Wil van de Water

lid

Focusgebied: Senioren

Ik woon nu 31 jaar in Alphen aan den Rijn. Tot juli 2019 was ik buiten Alphen aan den Rijn werkzaam in de gezondheidszorg. Eerst als huisarts, vervolgens als beleidsmaker en de laatste 10 jaar als bestuurder van een zorgbedrijf. Dit bedrijf leverde huisartsenzorg in instellingen en adviseerde acht gemeenten op het gebied van Wmo en participatie. Nu gepensioneerd vind ik het hoog tijd en wil ik graag mijn kennis en ervaring inzetten voor de inwoners van Alphen aan de Rijn in deze Adviesraad Samenleving.

Irmgard de Roos

Irmgard de Roos

lid

Ik zie mijn deelname aan de adviesraad als een prachtige mogelijkheid om mijn maatschappelijke en sociale betrokkenheid bij mijn leefomgeving vorm te geven.
Ik ben jarenlang werkzaam geweest in de zorgsector en heb me als vrijwilliger onder meer ingezet als opvoedondersteuner. Sinds kort ben ik als vrijwilliger verbonden aan de Kledingbank Groene Hart.
Onder meer op basis van die ervaringen weet ik hoeveel impact beleid en maatregelen op het gebied van het sociaal domein kunnen hebben op de levens van inwoners van de gemeente. Dat maakt voor mij het werk van de adviesraad van zulk groot belang.
Ik ben nieuwsgierig, sociaal, en ik houd van aanpakken. Ik kijk ernaar uit deze eigenschappen optimaal in te zetten voor de activiteiten van de adviesraad.

Fleur Clemens

Fleur Clemens

lid

Ik heb een groot hart voor de publieke zaak, specifiek voor het sociaal domein. Ik woon uitgezonderd een uitwijking tijdens mijn studietijd al mijn hele leven in Alphen en zou graag mijn steentje bijdragen om juist deze (toch al mooie) gemeente nog wat mooier en socialer te maken voor alle inwoners. Ik ben geïnteresseerd in en gepassioneerd over het verbeteren van het welzijn en van mede-Alphenaren en geloof in het belang van een zorgzame samenleving. Deze drijfveren neem ik mee in mijn werkzaamheden voor de adviesraad.

Mohammed Dadou

Mohammed Dadou

lid

Sinds 1987 ben ik inwoner van Alphen aan den Rijn.
De (Alphense) samenleving gaat mij aan het hart. De laatste
jaren was ik zoekende op welke manier ik een bijdrage kan
leveren aan de Alphense samenleving,
ik heb deze manier gevonden door lid te worden van de adviesraad.
Mijn levenservaring wil ik graag inzetten om te bouwen aan
een samenleving waarin iedereen zich gehoord voelt.