ONZE DOELSTELLING

Onze doelstelling is om het inwonersperspectief binnen te brengen bij de beleidsontwikkeling en bij de beleidsuitvoering door of namens de gemeente. Het betrekken van inwoners is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Omdat de adviesraad daartoe van toegevoegde waarde is, gaan wij graag met de inwoners in gesprek en zijn benieuwd naar hun signalen.

Door ons contact met (kwetsbare) inwoners en organisaties binnen het sociaal domein weten we goed wat inwoners denken en voelen én hoe beleid voor hen uitpakt in de praktijk. Hierdoor zijn we vaak goed in staat om ogenschijnlijk ‘losse’ processen te verbinden en te vertalen richting de gemeente. We adviseren de gemeente gevraagd en ongevraagd vanuit het perspectief van inwoners met een ondersteuningsvraag, maar ook vanuit inwoners die een rol vervullen binnen het sociaal domein: vrijwilligers, mantelzorgers, buren, en initiatiefnemers van een burgerinitiatief.