Wie zijn we (Nederlands) / Who we are (English)

Cookie- en Privacyverklaring (Nederlands)

Laatst bijgewerkt: 1 januari 2024

Cookies

1.1. Wat zijn cookies?

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op jouw computer of mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer je onze website bezoekt. Met behulp van cookies kunnen wij jouw browse-ervaring verbeteren en onze website beter laten functioneren.

1.2. Welke cookies gebruiken we en waarom?

We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

1.3. Cookie-instellingen

Je kunt jouw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat je wordt geïnformeerd wanneer cookies op jouw apparaat worden geplaatst. Houd er rekening mee dat sommige delen van onze website mogelijk niet goed functioneren als je alle cookies uitschakelt.

2.1. Verzamelde persoonlijke informatie

Wanneer je onze website bezoekt, kunnen we bepaalde persoonlijke informatie verzamelen, zoals jouw naam, e-mailadres en andere gegevens die je vrijwillig verstrekt via contactformulieren of andere interactieve elementen op de website.

2.2. Doel van gegevensverwerking We gebruiken de verzamelde persoonlijke informatie om:

2.3. Gegevensbeveiliging

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking. We bewaren de gegevens alleen voor zolang als nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden.

2.4. Delen van persoonlijke informatie

We delen jouw persoonlijke informatie niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is om aan jouw verzoeken te voldoen of zoals vereist door de wet.

2.5. Jouw rechten

Je hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we over jou hebben en om eventuele onjuistheden te corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze verklaring.

2.6. Wijzigingen in deze verklaring

We kunnen deze Cookie- en Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De meest recente versie zal altijd op onze website beschikbaar zijn.

Neem voor vragen of opmerkingen over deze verklaring contact met ons op via onderstaand contactgegevens of ons contact formulier op de website.

Adviesraad – Alphen aan den Rijn
Postbus 13
2400 AA te Alpen aan den Rijn

Cookie and Privacy Statement (English)

Last Updated: 1 januari 2024

1. Cookies

1.1. What are cookies? Our website uses cookies. A cookie is a small text file that is placed on your computer or mobile device when you visit our website. Cookies enable us to improve your browsing experience and enhance the functionality of our website.

1.2. What cookies do we use and why? We use the following types of cookies on our website:

1.3. Cookie Settings You can configure your browser to refuse cookies or to be informed when cookies are being placed on your device. Please note that some parts of our website may not function correctly if you disable all cookies.

2. Privacy Statement

2.1. Collected Personal Information When you visit our website, we may collect certain personal information, such as your name, email address, and other data voluntarily provided through contact forms or other interactive elements on the website.

2.2. Purpose of Data Processing We use the collected personal information to:

2.3. Data Security

We take appropriate technical and organisational measures to protect personal information against unauthorised access, loss, misuse, or disclosure. We retain the data only for as long as necessary for the purposes mentioned above.

2.4. Sharing of Personal Information

We do not share your personal information with third parties unless necessary to fulfill your requests or as required by law.

2.5. Your Rights

You have the right to request access to the personal information we have about you and to correct any inaccuracies. Please contact us using the contact details provided at the bottom of this statement.

2.6. Changes to this Statement

We may update this Cookie and Privacy Statement from time to time. The most recent version will always be available on our website.

For questions or comments regarding this statement, please contact us at by using contact information below or using our contact-form.

Adviesraad – Alphen aan den Rijn
Postbus 13
2400 AA te Alpen aan den Rijn