ONZE MISSIE

De Adviesraad Samenleving Alphen aan den Rijn is onafhankelijk, stelt het inwonersperspectief centraal, geeft binnen het sociale domein gevraagd en ongevraagd adviezen over beleid en uitvoering aan het college van Burgemeester en Wethouders en is een goede gesprekspartner voor uitvoeringsorganisaties en vrijwilligersorganisaties.