Leden van de Adviesraad Samenleving Alphen aan den Rijn

Koos van Arkel

Voorzitter Adviesraad Samenleving

Als geboren Alphenaar ben ik altijd al betrokken bij onze samenleving. Of het nu als vrijwilliger, raadslid of als voorzitter is. Ik heb mijn bijdrage altijd gegeven. Naast dat ik nu de voorzitter ben van de Adviesraad ben ik dat ook voor Stichting Geldzorg. Het belangrijkste is, dat iedereen kan meedoen in onze samenleving. Komt er hulpaanbod daar waar het nodig is? Mijn bestuurlijke      ervaring en groot netwerk helpt dit soort vraagstukken aan te pakken.

Floris van der Schot

Vice-voorzitter Adviesraad Samenleving

Ik ben een mensenmens in hart en nieren. Wat ik beoog is om bij te dragen aan het welzijn en ontwikkeling (groei) van mensen die ik tegenkom. Laten we samen bijdragen aan een Gemeente die een plek is waar we graag (samen) willen leven en werken. Het is aan ons om van de adviesraad een (belangrijke) plek te creëren. Niet door af te dwingen, maar door nuttig en ‘goed’ werk te doen.

Wies van den Nieuwendijk

Raadslid

Via landelijke bestuurs- en ledenraadsfuncties en het lidmaatschap van de Wmo-raden in Boskoop en Alphen aan den Rijn heb ik me al jaren beziggehouden met vraagstukken en oplossingen binnen het sociaal domein. Vooral op het gebied mantelzorg en specifiek mantelzorg GGZ heb ik veel kunnen bijdragen maar gaandeweg werd mijn ervaring op meer terreinen steeds breder en daarom wil ik mijn ervaring graag inzetten voor het werk in deze nieuwe raad.

Ingrid van Herk

Raadslid

Enthousiast en blij dat ik ook mijn bijdrage mag leveren in de Adviesraad. Belangrijk voor de Adviesraad om te weten wat er speelt bij de inwoners, hun te betrekken en waar nodig die ondersteuning te bieden. Ik ben een gemakkelijke netwerker, kan goed luisteren naar mensen en beschik over uitstekende communicatieve vaardigheden. Het lijkt mij een mooie uitdaging om te horen wat er leeft en welke behoeftes er zijn bij de inwoners. En hoe wij samen als raad hieraan invulling kunnen geven.

Wil van de Water

Raadslid

Ik woon nu 31 jaar in Alphen aan den Rijn. Tot juli 2019 was ik buiten Alphen aan den Rijn werkzaam in de gezondheidszorg. Eerst als huisarts, vervolgens als beleidsmaker en de laatste 10 jaar als bestuurder van een zorgbedrijf. Dit bedrijf leverde huisartsenzorg in instellingen en adviseerde acht gemeenten op het gebied van Wmo en participatie. Nu gepensioneerd vind ik het hoog tijd en wil ik graag mijn kennis en ervaring inzetten voor de inwoners van Alphen aan de Rijn in deze Adviesraad Samenleving.

Corian Messing

Raadslid

Samen met professionals heb ik onderzoek op het terrein van de Jeugdhulp uitgevoerd. Mijn specialisatie was de samenwerking Onderwijs en Jeugdzorg. Lid zijn van de Adviesraad Samenleving betekent voor mij met alle betrokkenen volgen wat er gebeurd in de hulp en ondersteuning, met de focus op wat er nog beter kan. Ik ben ook chauffeur voor de kledingbank Groene Hart, geef Taalles aan Statushouders en aan Expats en ik help enkele VO-leerlingen bij het wegwerken van taalachterstanden.

Fleur Clemens

Raadslid

Ik heb een groot hart voor de publieke zaak, specifiek voor het sociaal domein. Ik woon uitgezonderd een uitwijking tijdens mijn studietijd al mijn hele leven in Alphen en zou graag mijn steentje bijdragen om juist deze (toch al mooie) gemeente nog wat mooier en socialer te maken voor alle inwoners. Ik ben geïnteresseerd in en gepassioneerd over het verbeteren van het welzijn en van mede-Alphenaren en geloof in het belang van een zorgzame samenleving. Deze drijfveren neem ik mee in mijn werkzaamheden voor de Adviesraad.

Mohamed Dadou

Raadslid

Sinds 1987 ben ik inwoner van Alphen aan den Rijn.
De (Alphense) samenleving gaat mij aan het hart. De laatste
jaren was ik zoekende op welke manier ik een bijdrage kan
leveren aan de Alphense samenleving,
ik heb deze manier gevonden door lid te worden van de Adviesraad.
Mijn levenservaring wil ik graag inzetten om te bouwen aan
een samenleving waarin iedereen zich gehoord voelt.

Annefleur Donk

Raadslid

Met veel enthousiasme wil ik mij in gaan zetten voor Alphen aan den Rijn. Het lijkt me heel waardevol om er mede zorg voor te dragen dat de Gemeente toegankelijk is voor al haar inwoners en dat hulp en ondersteuning laagdrempelig wordt ingezet waar dit nodig is. Ik kom dan ook graag met inwoners in gesprek over hoe zij de gemeente ervaren en waar mogelijk verbetering aangebracht kan worden. Daarnaast zet ik mij graag in als klankbord richting de gemeentelijke organisatie. Ik zet mij in voor de Adviesraad om als samen met de andere adviesraadsleden het verschil te kunnen maken!

Astrid van Schaik

Raadslid

Sinds kort ben ik met pensioen. Ik heb diverse banen gehad, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. In al mijn functies heb ik veel ervaring opgedaan met mensen met verschillende achtergronden. Goed communiceren en netwerken waren daarbij belangrijk. Nu ik meer tijd heb, wil ik mij graag inzetten voor de bewoners van Alphen aan den Rijn om het leven iets makkelijker en aangenamer te maken. Ik vind het  fijn om met mensen te praten en op die manier te ontdekken wat er leeft en waar behoefte aan is. Samen met de andere leden van de Adviesraad wil ik via maatschappelijke organisaties, verenigingen, buurthuizen en werkgroepen met bewoners in contact komen. Vanuit die positie kan ik invloed uitoefenen om waar nodig de situatie te verbeteren. Aan enthousiasme ontbreekt het mij niet, dus ga ik voor een mooie en zinvolle tijd bij de Adviesraad!