Deelt je jouw signaal met ons?

Waar loop je tegen aan bij het aanvragen van een uitkering? Hoe is het gesteld met het leerlingenvervoer van je kind met een verstandelijke beperking? Heb je met jouw rolstoel voldoende toegang tot het winkelcentrum? Als adviesraad willen wij graag weten wat er in de samenleving speelt om zo ervaringen van inwoners op te halen. Daarvoor zijn wij ook in gesprek met professionals en managers van Tom in de Buurt, met preventiewerkers en buurtverbinders van Participe, met vrijwilligersorganisaties, die actief zijn binnen Alphen aan den Rijn, gebiedsadviseurs en beleidsmedewerkers van de gemeente en natuurlijk ook de wethouders.

Wij willen graag dat je ervaringen en signalen binnen het Sociale Domein met ons deelt, zodat wij ze kunnen bespreken in de adviesraad en mogelijk verwerken in een (on)gevraagd advies. Wij zijn er benieuwd naar. Via ons signaal formulier kunt je jouw signaal met ons delen.

De adviesraad haalt zelf signalen en informatie op door werkbezoeken bij uitvoeringsorganisaties, door gastsprekers bij onze maandelijkse vergaderingen, en door bezoeken van leden aan de buurthuizen in hun gemeentegebied.

Let wel: de Adviesraad behartigt geen individuele belangen. Wel ervaringen en signalen die van belang zijn voor groepen inwoners.

SIGNAAL