Regiovisie Huiselijk Geweld Hollands Midden

Gerdien Bisschop – Wit, Senior Beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Alphen aan den Rijn gaf een toelichting op deze regiovisie met name op het proces rond de totstandkoming ervan. Waar de Gemeente Alphen aan den Rijn ook onder valt. De Adviesraad Samenleving heeft kennis genomen van de Regiovisie Huiselijk Geweld. Op basis van deze Regiovisie, heeft de Adviesraad een advies uitgebracht aan het College. Zodra het College gereageerd heeft op het Advies van de Adviesraad dan wordt ons Advies openbaar.