Het laatste nieuws van de Adviesraad Alpen aan den Rijn

Jongeren Adviesraad Alphen aan den Rijn (JARA) van start.

Woensdag 10 januari is na circa 4 jaar voorbereiding de Jongeren Advies Raad Alphen aan den Rijn (JARA) geïnstalleerd door wethouder G.J. Schotanus. De installatie vond plaats in het Castellum onder grote belangstelling van jongeren maar ook een groot aantal ouderen. In de toespraken werd vooral enthousiast vooruitgekeken naar alle plannen en mogelijke samenwerkingen om de participatie van jongeren in onze gemeente te bevorderen. Na een officieel deel met toespraken van de wethouder, de oorspronkelijke initiatiefnemers en Alim en Ischa namens Jara gingen de aanwezigen in kleine groepen met elkaar in gesprek

De Adviesraad Samenleving Alphen aan den Rijn was met drie leden aanwezig. Uiteraard om JARA te feliciteren en om met hen in gesprek te gaan in ronde tafel gesprekken. De Adviesraad Samenleving vindt het zeer belangrijk dat JARA zich gaat inzetten voor de belangen en verwachtingen van jongeren voor hun leven in Alphen. De Adviesraad wil waar mogelijk samen werken met JARA: zeker als onderwerpen in het Sociaal Domein ook van belang zijn voor jongeren.

De jeugd is immers de toekomst !!

Samenwerking Beroepsorganisaties, Vrijwilligers en Gemeente Alphen aan den Rijn.

Op 22 december spraken Wethouder Schotanus, drie beleidsmedewerkers en drie leden van de Adviesraad uitvoerig over het belang van samenwerking tussen beroepsorganisaties, vrijwilligers en de gemeente. Het was een waardevolle aftrap van een belangrijk onderwerp. Een samenleving leef en beleef je samen. Er zijn zoveel inwoners van Alphen aan den Rijn, die bijdragen en ook willen bijdragen aan het welzijn van een ander. Hoe mooi en waardevol zou het zijn als inwoners hun vragen ‘gewoon’ durven te stellen. En weten waar ze terecht kunnen.  Of het nu gaat om een wekelijkse wandeling, een bezoekje aan een ziekenhuis, een klusje in huis, eenzaamheid of iets heel anders. Kortom, dat we als alle inwoners van elkaar weten waar je terecht kan voor een vraag, ongeacht het label professional of vrijwilliger. Het gesprek was een eerste, oriënterend aanzet en gaat in 2024 een vervolg krijgen. Alle aanwezigen willen energie en aandacht blijven besteden aan dit belangrijke onderwerp.

S

Regiovisie Huiselijk Geweld Hollands Midden

Gerdien Bisschop – Wit, Senior Beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Alphen aan den Rijn gaf een toelichting op deze regiovisie met name op het proces rond de totstandkoming ervan. Waar de Gemeente Alphen aan den Rijn ook onder valt. De Adviesraad Samenleving heeft kennis genomen van de Regiovisie Huiselijk Geweld. Op basis van deze Regiovisie, heeft de Adviesraad een advies uitgebracht aan het College. Zodra het College gereageerd heeft op het Advies van de Adviesraad dan wordt ons Advies openbaar.

Presentatie van de Jongeren AdviesRaad ( JARA)

Presentatie van de Jongeren AdviesRad (JARA). Een mooie bijeenkomst en goed voor samenwerking.