Adviezen die aan het college van de gemeente Alpen aan den Rijn en haar reactie wanneer deze is gegeven.

Advies van de Adviesraad Samenleving Alphen aan den Rijn t.a.v de Subsidieregeling Vrijwilligersinzet Sociaal Domein