Advies van de Adviesraad Samenleving Alphen aan den Rijn t.a.v de Subsidieregeling Vrijwilligersinzet Sociaal Domein

Officieel advies aan het college: LINK

Reactie College Alphen aan den Rijn

Via deze link kun je de reactie zien op bovenstaand advies: LINK